Compromís amb la protecció i el bon tracte a la infància

Des de l’Esquitx ens hem compromès a tenir una política de protecció i bon tracte cap als nens, nenes i adolescents.I és per això que tant la direcció, com les professionals s’han estat formant i treballant per adoptar totes les mesures de la nova llei LOPIVI (Llei Orgánica de protecció integral a la infància i adolescència front a la violència) .

Hem comptat amb el suport i assesorament de l’entitat EDUCO com experta i la financiació d’aquest assesorament per part de la Fundació «la Caixa». Ben aviat implementarem tot el contingut de la nostra política que té el nom de ESQUITX PROTEGIM.

Aquesta, desenvolupa una sèrie d’accions, protocols i eines per tal de garantir aquest bon tracte i protecció. Malgrat la llei no ha desplegat els recursos necessaris, des de l’Esquitx la veiem positivament ja que ens fa avançar en els drets dels infants i prevenir els factors de risc que es poden produir de violències cap a nenes, nens i adolescents tant internament, com externament.

I l’oportunitat de fer bones pràctiques en el bon tracte cap a infants, fent un entorn segur i confortable. Sobretot un canvi de paradigma per erradicar les violència cap a nenes, nens i adolescents de la nostra societat, que per sobre de tot hem de recordar que són persones de ple dret i entre totes hem de saber defensar-los i protegir-los.